The Most Trusted source to buy your prepaid PTE Test Fees voucher

પી ટી ઈ પ્રિપેઇડ વાઉચર

for Rs. 12101 Rs. 11100


Rs. 1000 બચાવો
સમગ્ર ભારત માં
પી ટી ઈ ટેસ્ટ
ની ફી પર

મફત મેળવો 10 Online પી ટી ઈ Academic અભ્યાસ માટે ટેસ્ટ

કિંમત :- Rs. 4000

મફત મેળવો પી ટી ઈ નું અસલ પુસ્તક

કિંમત :- Rs. 1500

ઉપલબ્ધ છે 24 X 7

વાઉચર કોડ તરત જ તમારા ઈ-મેલ અને એસએમએસ પર મોકલવામાં આવે છે.

કોઈપણ પ્રશ્ન છે?

કૉલ કરો અથવા વોટ્સએપ +91 875 875 3333

પ્રિપેઇડ વાઉચર શુ છે?
સાંભળો

તમે આ પુસ્તક ને મફત માં મેળવી શકો છો

જેની કિંમત છે Rs. 1500


EEC PTE Bookreceiving-award.jpg
256 પાના નું અસલ પુસ્તક અભ્યાસ સામાગ્રી અને અસલ કસોટી સાથે.
+
સીડી માં ઓડિયો તેમજ પી ટી ઈ સાધનસંપત્તિ નો સમાવેશ કરેલ છે.
2,784
ખરીદી કર્યા પછી નિઃશુલ્ક પણે તમારા સરનામે કુરિયર કરવામાં આવશે.

EEC PTE Book
 • 256 પાના ની મુદ્રિત પુસ્તક સાથે
 • 3 મીની ટેસ્ટ
 • 1 સંપૂર્ણ ટેસ્ટ
 • તમામ 20 પ્રકાર ના પી ટી ઈ
  ના સવાલો માટે અભ્યાસક્રમ

You will get these 10 Full length Online PTE Academic Practice Tests for Free!

Worth Rs. 4000


Free online mock tests
 • 10 full length online practice tests
 • 71 questions in each mock test x 10 = 710 new questions practice
 • 2:47 hours each mock test x 10 = 27.83 hours practice
 • Speaking / Writing responses recorded for self assessment
 • Reading / Listening automated instant scoring
 • Unique single attempt tests
 • Login & Tests Valid For 1 Year

પીટીઈ વાઉચર કોડ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?


1

Buy Prepaid Voucher

covers your full test fees

2

Enter Voucher Code

on PTE Registration Website

Done!

Best wishes for your test!
Did you practice from the book we sent?

Check our step-by-step guide

અમારા પાસે થી કેમ ખરીદવું?


EEC Banner

પુરસ્કાર જીતતી સંસ્થા

વરસ 1997 થી


PTE Academic Banner

અમે પી ટી ઈ ના સૌથી જુના વ્યવસાયિક ભાગીદાર છીએ

વરસ 2010 થી.


HK1234XXXXXX

વાઉચર કોડ તમને તરત જ મળી રહેશે!

ચુકવણી કર્યા બાદ તમારા સ્ક્રીન પર દેખાડવામાં આવશે અને તમારા ઇમેઇલ અને એસ.એમ.એસ. દ્વારા પણ મોકલવામાં આવશે.

Free EEC PTE Book

મેળવો કિંમત Rs. 1500 ની પી ટી ઈ દ્વારા છપાયેલી મૂળ પુસ્તક અને ઓડિયો સિડી
વિના મૂલ્ય

વાઉચર ખરીદીયા પછી તમારા સરનામે કુરિયર કરી દેવામાં આવશે.

 • 256 પાના ની મુદ્રિત પુસ્તક સાથે
 • 3 મીની ટેસ્ટ
 • 1 સંપૂર્ણ ટેસ્ટ
 • તમામ 20 પ્રકાર ના પી ટી ઈ
  ના સવાલો માટે અભ્યાસક્રમ

Free online mock tests

Get 10 Full length Online PTE Academic Practice Tests For Free

Worth Rs. 4000. Login details will be sent to your email.

 • 10 full length online practice tests
 • 71 questions in each mock test x 10 = 710 new questions practice
 • 2:47 hours each mock test x 10 = 27.83 hours practice
 • Speaking / Writing responses recorded for self assessment
 • Reading / Listening automated instant scoring
 • Unique single attempt tests
 • Login & Tests Valid For 1 Year

અમારા વિશે

ભારત માં સૌ થી મોટી અને જાણીતી
19 વર્ષ જૂની વિદેશ માં અભ્યાસ માટે ની સંસ્થા.

 
40,000 ચો. ફુટ અતિ આધુનિક વિસ્તાર
40,000 ચો. ફુટ અતિ આધુનિક વિસ્તાર
200 થી વધુ કમ્પ્યુટર વર્કસ્ટેશન
200 થી વધુ કમ્પ્યુટર વર્કસ્ટેશન
26 નાના મોટા વર્ગ ખંડો
26 નાના મોટા વર્ગ ખંડો
ઈઈસી ની અતિ આધુનિક પુસ્તકાલય
ઈઈસી ની અતિ આધુનિક પુસ્તકાલય
PTE book cover image
A valued PTE Partner
આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા
આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા
એવોર્ડ વિજેતા સંસ્થા
એવોર્ડ વિજેતા સંસ્થા

પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની

ભારત સરકાર
Corporate Identification Number (CIN): U80903GJ2003PTC043131

અમારા હેડ ઓફિસ નું સરનામું

(EEC) Enbee Education Center Pvt. Ltd.,
EEC બિલ્ડીંગ, જીએસઆરટીસી બસ સ્ટેશન,
નિઝામપુરા મેઈન રોડ,
વડોદરા, 390002

પી ટી ઈ વિશે


વિદેશ માં ઉચ્ચ શિક્ષણ અને કામ કરવા માટે નો અંગ્રેજી ટેસ્ટ

પી ટી ઈ એકેડેમિક નું અંગ્રેજી ટેસ્ટ દુનિયા ભાર ની યુનિવર્સિટી, કૉલેજ અને સરકારો દ્વારા માનનીય છે. યુનિવર્સિટી અને કોલેજ પ્રવેશ માટે અથવા વિઝા અરજી ભાગ તરીકે તમારી ઇંગલિશ ક્ષમતા સાબિત કરવા માટે ટેસ્ટ લો.

ઝડપી પરિણામ ( 5 દિવસ માં )

પી ટી ઈ એકેડેમિક નું પરિણામ 5 દિવસ માં આવી જતું હોય છે.. અનુકૂળ ઓનલાઇન રેજિસટ્રેશન, 3 કલાક નું ટેસ્ટ સત્ર અને ઝડપી પરિણામ, તમે 7 દિવસ ની અંદર તમારી પસંદગી ની યુનિવર્સિટી અને સરકારી સંસ્થાઓ માં અરજી કરી શકો છો.

કુલ ટેસ્ટ ફી પર Rs. 1000 બચાવો

પી ટી ઈ એકેડેમિક ની ફી ભારત માં Rs. 12101 છે, અમારી જોડે થી વાઉચર કોડ ખરીદી મૂળ કિંમત પર Rs. 1000 બચાવો.

ટેસ્ટ તારીખો ઉપલબ્ધ

દર અઠવાડિયે, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, કર્ણાટક, ચંદીગઢ, તમિલનાડુ, કેરળ, દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં સમગ્ર ભારતમાં.

Payments secured by

Paytm Logo

we accept


STEP 1

CONTACT
DETAILS

STEP 2

2

ADDRESS

STEP 3

3

REVIEW & PAY

STEP 4

4

GET
VOUCHER

Rs. 11100


વાઉચર કોડ તમારા સ્ક્રીન
પર દેખાડવામાં આવશે અને તમારા
ઇમેઇલ અને એસ.એમ.એસ. દ્વારા પણ મોકલવામાં આવશે

કોઈપણ પ્રશ્ન છે?

કૉલ કરો અથવા વોટ્સએપ +91 875 875 3333

Your #1 Most trusted source to buy Official PTE Voucher in India.


Buy PTE Voucher code 24 x 7 instant online PTE Academic voucher delivery on your screen at a great discounted price from the authorized voucher reseller & PTE professional partner of Pearson Test of English in India.

Book your test date for the PTE Academic test at any test centre for any exam date in India, you have reached the right place at the right time. We not only offer you the official PTE test fees prepaid voucher at a great discount, you will also get a complete suite of PTE test preparation online and offline tools and resources for FREE along with your voucher purchase you get our 256 page printed original PTE Book with Audio CD which is one of the richest most content driven PTE Academic preparation book with lots of skills, drills, practice and exam type questions and mini tests. Yes! home delivery of physical book! FREE.

You will also get FREE one of the best online practice test series for the PTE Academic test preparation with FREE 10 full length PTE Academic online mock tests and practice tests with exact question types, pattern, timed, look and feel same as the real PTE exam. These PTE online mock tests provide over 750+ new questions in over 22 hours of real exam practice online at your convenience 24 hours a day. The login is valid for a full one year so no matter when you plan to take the PTE test you have the resources available to score your best.

This is like a dream come true - you save on the exam fees, you get a free book and you get 10 full length free online PTE mock tests. No wonder we are the #1 source for PTE vouchers on the internet!

The Official PTE voucher code you will buy here is valid for 11 months and they are guaranteed live working official PTE test vouchers complete pre-paid exam fees. PTE vouchers are guaranteed redeemable for one full PTE exam registration irrespective of the fees prevalent on that date. So your purchase is safe, protected and guaranteed.